top1.jpg (20405 bytes)

JALOEZIE & AFGUNST

Jaloezie en afgunst zijn in de omgangstaal synoniemen.
In de psychologie maakt men wel degelijk onderscheid.

Gevoelens als afgunst en jaloezie laten zich in algemene zin door de volgende kenmerken typeren:


jaloezie

afgunst

  • speelt tussen 3 personen
    .
  • de jaloerse vreest hetgeen zij / hij bezit te verliezen
  • speelt tussen 2 personen
    .
  • de afgunstige begeert iets dat
    zij / hij niet bezit (dure auto, carrière, schoonheid, talenten...)
 

Grofweg gezegd laait de jaloezie op, als een als exclusief ervaren relatie door een derde bedreigd wordt. Klinisch psycholoog Van Krogten © stelde herhaaldelijk vast hoezeer de jaloezie ontvlamde, wanneer de partner te veel aandacht, te veel tijd, te veel gezelligheid, te veel affectie of de eerste plaats aan een ander schonk.
Sexuele ontrouw, buitenechtelijke sexuele contacten of diepe emotionele relaties met een derde spelen weliswaar een rol, maar vooral vanwege de vrees de aandacht van de partner te verliezen.

Wat betreft afgunst is er een rijk geschakeerd assortiment objecten, dat een mens groen en geel van nijd kan doen zien: het verstand van een ander, het sympathieke karakter, de behulpzaamheid, de bewegingsvrijheid, de ‘versierkunst’ de erkenning, de maatschappelijke positie, het aantrekkelijke voorkomen, de liefdesverhouding, de zorgeloze levensstijl, het succes, de tuin, de auto, het leuke gezin – het zijn allemaal zaken die iemand afgunstig kunnen maken.

Is het al moeilijk een sluitende, allesomvattende definitie van jaloezie te geven, nog moeilijker is het om een onderscheid te maken tussen de verschillende soorten jaloezie.

 

naar boven